a1 plakat /  my lucky revolution  / 01-10-2016

 

a1 plakat  /  theater ball 2016  /  16-03-2016

 

a1 plakat  /  my lucky revolution  / 03-09-2016

 

a1 plakat  /  stadtlichter  /  30-07-2016

 

a1 plakat  /  rampa zampa  /  05/06/07-08-2016

 

a1 plakat  /  20 jahre röste /  23-04-2016

 

a1 plakat uni  /  soundbombing  / 2010

 

a1 plakat  /  kassensturz  /  28-12-2012

 

a1 plakat  /  rampa zampa  / 2015

 

a1 plakat  /  haselbrunner strassenfest  /  2015

 

a1 plakat  /  heimatkunde  /  29-05-2015

 

a1 plakat  /  my lucky revolution  /  01-11-2014

 

a1 plakat  /  rampa zampa  /  2013

 

a1 plakat  /  you´ve got the love  /  2012

 

a1 plakat  /  festival feeling  /  28-09-2012

 

a1 plakat  /  dance for election  /  25-09-2009

Die Werbeagentur ideebar in Plauen  //  all images and content copyright © ideebar 2010 - 2017  /  heiko schatz